giàn phơi

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Ngày 18/01/2015 Chúng Tôi thi công lắp đặt giàn phơi thông minh tại Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Chủ nhà là Chị Tâm Phòng 1807. Sau đây là 1 vài hình ảnh thực tế

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Hình ảnh thi công giàn phơi tại KĐT Dương Nội - P1807 Chị Tâm

Bài viết liên quan

Gọi: 0969 805 626