giàn phơi

Nhà Anh Hiếu - Royal City lắp đặt bộ giàn phơi thông minh 999B model 2015

Ngày 18/01/2015 Chúng Tôi thi công lắp đặt bộ giàn phơi thông minh 999B Model 2015 cho Nhà Anh Hiếu phòng  2311 tòa R04 - Chung cư cao cấp Roal City. 

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Hình Ảnh thi công giàn phơi tại Nhà Anh Hiếu - Royal City

Tag: Sửa giàn phơi thông minhBán giàn phơi thông minhLắp giàn phơi thông minhLắp đặt giàn phơi thông minhCách lắp giàn phơi thông minhCách làm giàn phơi thông minh

Bài viết liên quan

Gọi: 0969 805 626