giàn phơi

Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định lắp đặt bộ giàn phơi seri 999B Model 2015

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015. 

Chúng Tôi đã gặp phải khó khăn khi mái che nơi không gian lắp đặt quá hẹp nhưng dài. Đội thợ thi công phải chia thanh phơi ra lắp hai bên, bộ tời được lắp đặt ở giữa hai thanh phơi. Sau đây là hình ảnh thực tế về bộ giàn phơi độc đáo này.

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015.

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015. 

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015.

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015. 

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015.

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015. 

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015.

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015. 

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015.

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015. 

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015.

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015. 

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015.

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015. 

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015.

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015. 

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015.

Ngày 19/01/2015 Chung Tôi đã thi công cho Nhà chị Hường số 25/5 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội bộ giàn phơi thông minh seri 999B Model 2015. 

Tag: Giá phơi thông minhSửa giàn phơi thông minhBán giàn phơi thông minhLắp đặt giàn phơi thông minhGiá giàn phơi thông minhGiá phơi quần áo thông minh

Bài viết liên quan

Gọi: 0969 805 626