messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0969.805.626

Giàn phơi 2 thanh 999B gắn trần siêu bền Hoà Phát lắp tại Đội Cấn Ba Đình

Giàn phơi 2 thanh

999B gắn trần siêu bền Hoà Phát lắp tại Đội Cấn Ba Đình. Khách hàng lắp 2 bộgiàn phơi thông minh999B được giảm 10%, địa hình thi công là mái tôn nên kĩ thuật phải gia cố thêm và bắt trực tiếp lên thanh sắt. Sau đây là hình ảnh thực tế bộ giàn phơi này.

 

Giàn phơi 2 thanh 999B gắn trần siêu bền Hoà Phát lắp tại Đội Cấn Ba Đình. Khách hàng lắp 2 bộgiàn phơi thông minh 999Bđược giảm 10%, địa hình thi công là mái tôn nên kĩ thuật phải gia cố thêm và bắt trực tiếp lên thanh sắt. Sau đây là hình ảnh thực tế bộ giàn phơi này.

 

Giàn phơi 2 thanh 999B gắn trần siêu bền Hoà Phát lắp tại Đội Cấn Ba Đình. Khách hàng lắp 2 bộ giàn phơi thông minh 999B được giảm 10%, địa hình thi công là mái tôn nên kĩ thuật phải gia cố thêm và bắt trực tiếp lên thanh sắt. Sau đây là hình ảnh thực tế bộ giàn phơi này.

 

Giàn phơi 2 thanh 999B gắn trần siêu bền Hoà Phát lắp tại Đội Cấn Ba Đình. Khách hàng lắp 2 bộ giàn phơi thông minh 999B được giảm 10%, địa hình thi công là mái tôn nên kĩ thuật phải gia cố thêm và bắt trực tiếp lên thanh sắt. Sau đây là hình ảnh thực tế bộ giàn phơi này.

Giàn phơi 2 thanh 999B gắn trần siêu bền Hoà Phát lắp tại Đội Cấn Ba Đình. Khách hàng lắp 2 bộ giàn phơi thông minh 999B được giảm 10%, địa hình thi công là mái tôn nên kĩ thuật phải gia cố thêm và bắt trực tiếp lên thanh sắt. Sau đây là hình ảnh thực tế bộ giàn phơi này.

Copyright © 2022 gianphoihoaphat.com. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY